Επαγγελματικά προϊόντα

Γραφιστική | Ψηφιακή τέχνη | Ενοποιημένη επιχείρηση

ΚΑΡΤΕΛΛΕΣ

Υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID-19, η Business Unified, δυστυχώς, δεν μπορεί να παρέχει υπηρεσίες που απαιτούν εκτύπωση φυσικών προϊόντων στους πελάτες μας, επομένως δεν μπορούμε να εκτυπώσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτές τις κάρτες φυσικά. Αντίθετα, είμαστε σε θέση να σας στείλουμε ένα ψηφιακό αρχείο της προσαρμοσμένης επαγγελματικής κάρτας για εκτύπωση από άλλες εταιρείες. Όταν ξεπεράσει η πανδημία, σίγουρα θα καταβάλουμε προσπάθειες για τη δημιουργία τέτοιων τύπων υπηρεσιών για τους πολύτιμους πελάτες της Business Unified. Προς το παρόν, επιλέξτε από μια ποικιλία από έννοιες επαγγελματικών καρτών!